fredag 14. august 2009

Hakesmekke fra abbedidd - Bib from AbbediddVi ha hatt besøk av mine niese og min grandnevø fra Færøyene i et par uker. I og med at grandnevøen så vidt har begynt å spise, var det på sin plass å lage noen hakesmekker :-)

Dersom du lurer, så er abbedidd grandtante på færøysk - eller rettere sagt abbe=bestefar, diddan= søster(en). Altså bestefar sin søster :-)

************

My niece and grandnephew from the Faroe Island came to visit for a couple of weeks. He has just started on solid foods, so I felt like makeing some bibs :-)

Just in case you wonder, Abbedidd means grand aunt in faroese - or rather abbe=grandfather, diddan= the sister. That would be grandfathers sister :-)

English pattern at the bottom!

*******************
Helt enkel hakesmekkeDu trenger:
Heklenål 2,5 mm, 3,5 mm eller hva som passer garnet ditt:
En brodernål
Ev. pynt som f.eks knapper eller restegarn.
Tips:
Man bør hekle ganske fast, ut over det spiller ikke heklefastheten stor rolle. Men man bør kanskje unngå alt for tynt og alt for tykt garn. Jeg har brukt bommullsgarn hvor anbefalt heklenål er 2,5 mm, 3 mm og 3,5 med mer


*****************
Hekle 36 luftmasker.
1. rad: snu hopp over en maske og hekle fastmasker i resterende 35 masker, 1 luftmaske, snu.
2. rad: *hopp over luftmasken hekle fastmasker i resterende 35masker. 1 luftmaske, snu*
Gjenta fra * til * til du har 5 rader med fastmasker.
6.rad: *hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 34 masker. 1 luftmaske, snu.*
7. rad: Gjenta fra * til *
8. rad: *hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 33 masker. 1 luftmaske, snu.*
9. rad: Gjenta fra * til *
10. rad: *hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 32 masker. 1 luftmaske, snu.*
11. rad: Gjenta fra * til *
12rad: *hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 31 masker. 1 luftmaske, snu.*
13 rad: Gjenta fra * til *
14 rad: *hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 30 masker. 1 luftmaske, snu.*
15. rad: Gjenta fra * til *
16. rad: *hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 29 masker. 1 luftmaske, snu.*
17. rad: Gjenta fra * til * 3 ganger til du til sammen har 19 rader.
Du skal nå øke masker på denne måten:
20. rad: hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 29 masker. 2 luftmasker, snu.
21. rad: hopp over 1 luftmaske hekle fastmasker i de neste 30 masker. 1 luftmaske, snu.
22. rad: hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 30 masker. 2 luftmasker, snu
23. rad: hopp over 1 luftmaske hekle fastmasker i de neste 31masker. 1 luftmaske, snu.
24. rad: hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 31 masker. 2 luftmasker, snu
25. rad: hopp over 1 luftmaske hekle fastmasker i de neste 32 masker. 1 luftmaske, snu.
26. rad: hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 32 masker. 2 luftmasker, snu
27. rad: hopp over 1 luftmaske hekle fastmasker i de neste 33 masker. 1 luftmaske, snu.
28. rad: hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 33 masker. 2 luftmasker, snu
29. rad: hopp over 1 luftmaske hekle fastmasker i de neste 34 masker. 1 luftmaske, snu.
30. rad: hopp over luftmasken hekle fastmasker i de neste 34 masker. 2 luftmasker, snu
31. rad: *hopp over 1 luftmaske hekle fastmasker i de neste 35 masker. 1 luftmaske, snu.*
32. rad: gjenta fra * til * 4 ganger til.
36. rad: hopp over 1 luftmaske hekle fastmasker i de neste 35 masker. 1 luftmaske.
Klipp av tråden, og trekk den igjennom siste maske, slik at tråden ikke går opp.


Bruk garn i en kontrastfarge og start pilen viser. Grunnen til dette, er for å unngå for mange løse tråder i det man også skal lage snorer.
Hekle fastmasker i hvert hull til du kommer til hjørnet. I hjørnet hekles det en fastmaske i hjørnet, 1 luftmaske og en fastmaske til i hjørnet, fortsett rundt med fastmasker til du kommer rundt til hvor du begynte. Hekle 1 luftmaske før du fortsetter med fastmasker til du kommer til første hjørne. I hjørnet hekles 1 fastmaske, 2 staver. Man fortsetter med staver ned på siden av arbeidet til man kommer til andre hjørnet. Her hekler man 3 staver. Nederst på smekken hekler man stavene ganske stramt, til man kommer til 3. hjørnet hvor man hekler 3 staver. Man hekler også stavet oppover den andre siden av arbeidet. I det siste hjørnet hekler man 2 staver og 1 fastmaske. Fortsett med fastmasker til man kommer til halsen. Nå hekler du 55 til 60 masker. Snu og opp over en maske og fortsett med å hekle kjedemasker tilbake til man kommer til halsen igjen forstsett med fastmasker til du kommer til andresiden av halsen og der man begynte med kontrastfargen. Hekle 55 til 60 luftmasker, snu, hopp over en maske og hekle tilbake med kjedemasker til du kommer til halsen og kan avslutte med å feste til slutt med en kjedemaske. Avslutt med å feste trådene.

Man kan nå dekorere med å brodere på motiver eller hekle motiver man kan feste ved å sy de fast.
Smekkene på bildet er heklet til en gutt, og er av den grunn ganske enkle uten blonder og sløyfer. Man kan selvfølgelig hekle en kant rundt som er mer pyntet.

Oppskriften er ikke testet! Gi meg en tilbakemelding, dersom noe er uklart eller rett og slett feil!
Dette er første hekleoppskrift som jeg har laget, og er kanskje preget av det….
Dessuten vil jeg gjerne se det ferdige resultatet :-)


Oppskriften og bilde © Hilde Venevil Sandhu 14.08.2009, Oppskrift er kun til eget bruk eller veldedige formål. Man skal ikke bruke denne oppskriften kommersielt.
*******
Baby bib from Abbedidd
You will need:

Cotton yarn

Hook 2,5 mm, 3,5 mm or whatever fit your yarn best. I made this from cotton that suggest 2,5 mm 3 mm and 3,5 mm: Idena Cotton Lux, Per Tryving Pandora and Sandnes Garn Mandarin Petit

Embroidery needle left over yarn, buttons.
Tips:
You should crochet quite tight, other that the gauge doesn’t really matter much. But you should avoid too thin and too thick yarn. I have use cotton yarn where it is recommended to use hook 2,5 mm, 3 mm and 3,5 mm.
*****************
Crochet 36 ch. St.
1. Row: Turn, skip one st. and single crochet the 35 st. that is left, 1 ch.st.
2. Row: *Skip one st. and single crochet 35 st., 1 ch.st, turn *
Repeat from * to * until you have 5 rows with single crochet.
6. Row: * Skip one st. and single crochet 34 st., 1 ch.st, turn.*
7. Row: Repeat from * to *
8. Row: * Skip one st. and single crochet 33 st., 1 ch.st, turn.
9. Row: Repeat from * to *
10. Row: * Skip one st. and single crochet 32 st., 1 ch.st, turn.*
11. Row: Repeat from * to *
12. Row: * Skip one st. and single crochet 31 st., 1 ch.st, turn.*
13 row: Repeat from * to *
14 row: * Skip one st. and single crochet 30 st., 1 ch.st, turn.*
15. Row: Repeat from * to *
16. Row: * Skip one st. and single crochet 29 st., 1 ch.st, turn.*
17. Row: Repeat from * to * 3 times, until you have 19 rows.
You will increase like this:
20. Row: Skip one st. and single crochet 29 st., 2 ch.st, turn.
21. Row: Skip one st. and single crochet 30 st., 1 ch.st, turn.
22. Row: Skip one st. and single crochet 30 st., 2 ch.st, turn
23. Row Skip one st. and single crochet 31 st., 1 ch.st, turn.
24. Row: Skip one st. and single crochet 31 st., 2 ch.st, turn
25. Row: Skip one st. and single crochet 32 st., 1 ch.st, turn.
26. Row: Skip one st. and single crochet 32 st., 2 ch.st, turn
27. Row Skip one st. and single crochet 33 st., 1 ch.st, turn.
28. Row: Skip one st. and single crochet 33 st., 2 ch.st, turn
29. Row: Skip one st. and single crochet 34 st., 1 ch.st, turn.
30. Row: Skip one st. and single crochet 34 st., 2 ch.st, turn
31. Row: * Skip one st. and single crochet 35 st., 1 ch.st, turn.*
32. Row: Repeat from * to * 4 more times.
36. Row: Skip one st. and single crochet 35 st., 1 ch.st.
Cut the yarn and pull it through the last st so the yarn is secured and won’t unravel.
Edging:
Use yarn in a contrasting color and start where the arrow shows The reason for this is to limit the number of loose threads and that it will be useful when the string is made.
Crochet single crochet st in every hole until you reach the corner. In the corner crochet 1 single Crochet st. 1 ch. St. 1 single crochet st. in the same st. Continue around the edge until you reach the point where you started. Crochet 1 ch. St before you continue with single st. until you reach the first corner. In the corner you crochet 1 single crochet st, 1, 2 double crochet st. Continue with double crochet st. along the side until you reach the second corner.
Crochet 3 double crochet st. in the corner. At the bottom at the bib you have to crochet a little tighter. Continue with double crochet st until you reach the third corner where you again crochet 3 double crochet st. in the corner st. continue with double crochet st up the second side of the bib until you reach the corner. In the corner st. crochet 2 double crochet st, 1 single crochet st. Continue with single crochet st until you reach the neck. Continue to make the string.
String:
Crochet 55 to 60 chain st. turn and skip one st. and continue to crochet chain in the already made chain. St until you have reached the back to the neck. Continue to crochet single crochet st. around the neck until you have reached where you started with the contrast color. To make the other string crochet 55 to 60 chain st., turn, skip one chain st. and crochet chain st. in the chain st you have already made. Finnish it with crochet a chain st. to the beginning of the work to secure the yarn. Tuck inn all the threads.

Decorations
Now you can decorate with embroidery with different motifs on the bib. Draw it on a paper first, and then transfer it to the bib. I use a slightly moist crayon carefully, but there are pens for this purpose. You can find embroidery instructions at http://www.craftown.com/instruction/embroidery.htm You can also crochet a motif and sew it to the bib. The bibs in the picture were made for a boy, and the mother didn’t want any ribbons, frills or flowers. You can change the edges to your taste.

This pattern is not tested! – Other than by myself. Please, let me know, if something is not clear or plain wrong! This is my first crochet pattern that I have “designed”, so it might not be very professional.

I would be very happy to see the finished result!

Pattern and photo © Hilde Venevil Sandhu 15.08.2009.
Pattern is for personal and charity use only.

3 kommentarer:

 1. Hei!
  Så fine ting du lager!

  Fant ikke noen epost til deg, men vi så du hadde kommentert på en post om snældan garn at du hadde funent epostadressen deres. Vi har lyst til å begynne å selge garnet i butikken vår, men finner ikke kontaktinformasjon til de noe sted. Beklager denne noe rare henvendelsen, men har du tilfeldigvis mailadressen deres liggende noe sted?

  Håper på svar;) God søndag. Hilsen pickles (hallo@pickles.no)

  SvarSlett
 2. Hei.

  Fin garnbutikk du har :-)

  Jeg har prøvd meg på en epostadresse jeg har funnet på en færøysk søkeside, men jeg har ikke fått noe svar. Jeg tipper at dette er en liten familiedrift som ikke er så veldig oppe å gå på epost og slikt... Det er det som gjør det litt vanskelig å få tak i. Jeg har desverre ikke adressen lenger...

  SvarSlett
 3. Åhhhh så sødt...elsker at se hjemmelavede praktiske ting. Sikken en sød abbedidd fra Færøerne :)

  SvarSlett